Bekleme Süresiz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Bekleme Süresiz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Gerçekleşmiş ilk sağlık riskinin tedavi masraflarını ve sonrasında sigortalının hastalık ve/veya kaza halinde alacağı diğer sağlık giderlerini teminat altına alan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünüdür.

Bekleme Süresiz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası , poliçe süresince sigortalının gerçekleşmiş sağlık riskleri durumlarında SGK ile anlaşma sağlanan Özel Sağlık Kuruluşlarından alacağı hizmetlerin masraflarında geçerlidir. Sigorta süreci boyunca alınacak sağlık hizmetleri karşılığında ödenmesi gereken fark ücreti, poliçe özel ve sağlık sigortası genel şartları doğrultusunda teminat altına alınır.

Bu sigorta ürününden tüm yaş gruplarındaki vatandaşlarımız ve SGK kaydı bulunan herkes Medical Park ve zincir hastanelerde kullanım avantajıyla sigorta ürününden faydalanabilir.

Avantajları Nelerdir?

Bekleme Süresiz tamamlayıcı sağlık sigortasını yaptırmanız durumunda aşağıda belirtilen avantajlara sahip olursunuz;

• Söz konusu ilk sağlık riski ve sonrasındaki tüm sağlık giderleri taksitli ödeme avantajıyla müşterilere sunulmaktadır.

• Gerçekleşmiş ilk sağlık riskinin tedavi masraflarını ve sonrasında sigortalının hastalık ve/veya kaza halinde alacağı diğer sağlık giderlerinin poliçe vadesinde teminat altında olması

• Sağlık sigortası ürünü olmasına rağmen diğer sigorta ürünlerinde olduğu gibi bekleme süresi olmaması

• Mevcut rahatsızlıkların teminat altına alınması

• Bekleme Süresiz Tamamlayıcı Sağlık sigortasının bir diğer dikkat çeken avantajı ise, sigortalının poliçe başlangıç tarihinden önce var olan tüm hastalık ve şikayetleriyle ilgili masraflarının sigorta teminat limitleri dahilinde ödenmesidir.

Bekleme Süresiz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teminat Kapsamı Nedir?

Yatarak Tedavi teminatı, tedaviye konu olan ilk sağlık riski ile, tıbben gerekli olan cerrahi ve/veya dahili yatışlar, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, koroner Anjiografi giderleri ile sigortalının hayati bir tehlikeye neden olabilecek acil sağlık giderleri ve küçük müdahale giderlerinin poliçe özel ve genel şartları çerçevesinde karşılanmasını kapsar.

Ayakta Tedavi teminatı, Poliçede belirtilen teminat, limit, katılım payı özel ve genel şartları doğrultusunda Doktor Muayene ve bu başvuruyla ilgili olan tanı ve tetkik yöntemlerini kapsamaktadır.Bekleme Süresiz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Sıkça Sorulan Sorular


SGK tarafından kapsam altında olan tüm T.C vatandaşları yaş sınırlaması olmadan Bekleme Süresiz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ’ndan faydalanabilir.

Bekleme Süresiz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası nda ürün isminde de belirtildiği üzere bekleme süresi bulunmamaktadır.

Sigorta ettiren poliçe limit doğrultusunda belirlenen primi Peşin ödeme yapabileceği gibi Kredi kartına 3 ve 6 taksitte yapılmaktadır. Ayrıca anında bireysel banka kredisi alınarak uzun vadeli taksitli ödeme seçenekleri ile de fark yaratılmaktadır. (Vade Farkı uygulanmaktadır) *** Banka kredisi uygulaması henüz aktif değildir

Bekleme Süresiz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Poliçede belirtilen teminat, limit, katılım payı özel ve genel şartları doğrultusunda, tedavi planlanan ilk sağlık riskinin doğum olması durumunda giderler güvence kapsamındadır. Bunun dışında doğum kapsam dışındadır.

1 yıldır.

- A Planlarda :
1 adet Online Diyetisyen Görüşmesi
1 adet Online Psikolog Görüşmesi

- B Planlarda :
1 adet Online Diyetisyen Görüşmesi
1 adet Online Psikolog Görüşmesi
1 adet Acil Ambulans Hizmeti

- C Planlarda :
1 adet Online Diyetisyen Görüşmesi
1 adet Online Psikolog Görüşmesi
1 adet Acil Ambulans Hizmeti
7/24 Tıbbi Danışmanlık

Teminat limitleri kapsamında karşılanır.

Aldığınız sigorta ürünü, poliçenin satın alındığı hastanede geçerlidir. Farklı bir hastanede tedavi olmayı seçtiğinizde ilk aldığınız poliçe ve varsa provizyonlar iptal edilir, tedavi olacağınız hastaneden yeni poliçe alınması gereklidir.

Acil hal ile hastaneye başvuran hastaya poliçe satılamaz.

Evet. Sigorta başlangıç tarihinizden önce karşılaştığınız sağlık problemlerinizin masrafları, diğer hastalık ve rahatsızlıklar da teminat limitleri dahilinde kapsamdadır.

İlgili hastalık kapsamındaki 1 yıl boyunca doktor kontrol giderleri teminat limitleri dahilinde karşılanır.

- SGK müstehaklığı olan ve SGK sından faydalanarak tedavi olacak hastalar
- Tamamlayıcı Sağlık Sigortası olup, teminat limiti dolmuş hastalar

Poliçeyi satın aldığınız andan itibaren kullanabilirsiniz.

İhtiyacınız ve tedavi giderleriniz kapsamında poliçe alma sınırı bulunma-maktadır.

Hayır. Bekleme Süresiz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptırmak için üst yaş limiti bulunma-maktadırBekleme Süresiz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

HIZLI TEKLİF ALIN

IMC Brokerlik farkıyla en düşük fiyat garantisiyle en kapsamlı ve en kaliteli Bekleme Süresiz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'na sahip olmak için Hemen Teklif Alın!

Teklif Al