BEKLEME SÜRESİZ TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

MÜŞTERİLERE YÖNELİK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MAVZUATI UYARINCA AÇIK RIZA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, kişisel verilerimin Quick Sigorta Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim.


Bu kapsamda, tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni, Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Aydınlatma Metni’ni okuduğumu ve anladığımı kabul ederek aşağıda olumlu irade beyanı gösterdiğim hususlara açık bir şekilde rıza gösteriyorum.


AİLE ÜYELERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN AKTARIMINA İLİŞKİN TAAHHÜT

Aile üyelerime ilişkin bildirdiğim kişisel verilerin, Şirket’in sigortacılık hizmetleri kapsamında bekleme süresiz tamamlayıcı sağlık sigorta poliçesinin oluşturulması ve sigortacılık poliçe destek hizmetlerinin sağlanabilmesi için Quick Sigorta ile paylaşılmasına ve Şirket’in sağlık verilerini bu poliçe kapsamında işleyebilmesine yönelik gerekli bilgilendirmenin yapıldığını ve bu doğrultuda açık rızalarının temin edildiğini ve ayrıca aile üyelerime ilişkin bildirdiğim kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu taahhüt ederim.


İZİNLER

Quick Sigorta’nın sigortacılık hizmetleri kapsamında, talep ettiğim sağlık sigorta poliçesinin oluşturulmasına ilişkin teklif verilmesi, poliçemin oluşturulması ve sigortacılık poliçe destek hizmetlerinin sağlanabilmesi ve dışarıdan hizmet alınan ekspertiz bürosu ile dosya inceleme hizmeti sunan anlaşmalı tıbbi şirketler ile olan süreçler ve sigortalıyı tedavi eden kişi ve kurumlar, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’ne (SBGM), Sosyal Güvenlik Kurumu’a (SGK), Sağlık Bakanlığı’na ve ilgili mevzuatta yetkilendirilen mercilere karşı olan hukuki yükümlülükler kapsamında Quick Sigorta’ya bildirdiğim sağlık beyanımı ve poliçe kapsamında sağlık verimin işlenmesini onaylıyorum. (Onaylamamanız halinde Şirket’in sağlık verilerinizi işlemesi mümkün olmayacağın poliçeniz düzenlenemeyecektir.)


Ürün ve hizmetlere ilişkin yönlendirmede bulunulması, kampanyalara ilişkin bilgi verilebilmesi, anılan hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin sosyal medya, arama motorları, her türlü iletişim aracı ve kanalla bilgilendirme yapılması amacıyla kimlik ve iletişim verimin işlenmesini onaylıyorum.


Sunmuş olduğum özel nitelikli kişisel verilerim dahil kişisel verilerimin, Quick Sigorta tarafından sağlanan sigortacılık hizmetleri, poliçe tanzim, poliçe yenileme ve tazminat ödeme işlemleri için gerekli olanların dışında kalan sağlık verilerimin poliçe ilgilisi olan sigorta aracısı (acente-broker) ile paylaşılmasını onaylıyorum.


Şirket bünyesindeki poliçemin tanzim edilmesi, primlerin ödenmesi için vermiş olduğum kimlik ve finansal bilgilerimin, Şirket tarafından tahsilat amacıyla kullanılmasına, poliçeye ilişkin primlerin belirtmiş olduğum kredi kartından tahsil edilmesini onaylıyorum.


Quick Sigorta’nın sigortacılık hizmetleri kapsamında, talep ettiğim sağlık sigorta poliçesinin oluşturulmasına ilişkin teklif verilmesi ancak poliçemin oluşturulması halinde Quick Sigorta’ya sunduğum Kişisel Verilerin


Korunması Mevzuatı Uyarınca Aydınlatma Metninde yer alan kişisel verilerimin, ilerleyen süreçte yapacağım başka başvurularda kullanılmak üzere muhafaza edilmesini onaylıyorum.


Başka bir sigorta şirketine geçiş yapmayı istemem durumunda sağlık verilerimin sigorta geçiş işlemleri için belirteceği sigorta şirketleri ile paylaşılmasını onaylıyorum.