BEKLEME SÜRESİZ TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MAVZUATI UYARINCA AYDINLATMA METNİ

Değerli Müşterimiz,

Quick Sigorta A.Ş. (“Quick Sigorta” veya “Şirket”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, size en uygun teklifi sunarak poliçenizi oluşturmak, talep edeceğiniz sigortacılık ürün ve hizmetlerini sunmak, ve mevzuat ile sözleşmesel yükümlülüklerin ifa edilebilmesi amacıyla hizmetlerimizden faydalanmanız sebebiyle sizlerden elde ettiğimiz kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) belirtilen ve aşağıda detayları açıklanan amaçlar çerçevesinde, bu amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kaydedeceğimizi, depolayacağımızı, muhafaza edeceğimizi ve kanunen kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşacağımızı KVKK’nın öngördüğü şartlarda üçüncü kişilere ve şirketlere aktaracağımızı bilgilerinize sunuyoruz.

 1. 1. İŞLENEBİLECEK KİŞİSEL VERİLERİ, VERİ İŞLEME AMACI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Bu kapsamda Quick Sigorta olarak KVKK’ya uygun olarak aşağıda belirttiğimiz Kişisel Verileri toplayarak muhafaza etmekteyiz ve otomatik yenileme uygulaması kapsamında yenilenen poliçeniz tahtında işbu kişisel verileriniz işlenmeye devam edecektir. Quick Sigorta tarafından işlenen Kişisel Verileri aşağıdaki şekilde detaylandırabilir:

İşlenebilecek Veri Kategorisi

Kimlik

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Ad-Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Doğum tarihi

 

 

 

 

 

 

 

 

İşlenme Amaçları

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, kimlik bilginizin doğrulanması,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Poliçenizin elektronik ortamda ve/veya basılı kayıt/ belge olarak düzenlenerek oluşturulması ve hizmetlerimizin tarafınıza sunulması,
 • Yeni ürün veya poliçe yenileme/yenilememe taleplerinizin yönetimi
 • Sözleşme kurulması, ifası ve süreçlerinin yönetilmesi,
 • Gerekmesi halinde hasar dosyanızın oluşturulması, hasar tespitinin yapılması, hasar takibi ve sonuçlandırılması,
 • Düzenlenen poliçeler ve tazminat ödemeleri kapsamında risk ölçümü yapılması, tazminat taleplerinin değerlendirilmesi
 • Sigorta şirketleri ve üçüncü kişiler tarafından iletilen rücu taleplerinin değerlendirilmesi,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, işlem yapanın / yaptıranın kimlik tespitinin yapılması.
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

İşlenme Hukuki Sebepleri

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.İşlenebilecek Veri Kategorisi

İletişim

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Telefon Numarası, E-posta

 

 

 

 

 

İşlenme Amaçları

 • Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Talep / şikâyetlerin takibi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Mal / hizmet satış sözleşmelerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yönetilmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara bilgi verilmesi

 

 

 

İşlenme Hukuki Sebepleri

İçerisinde bulunduğunuz fonksiyon aracılığıyla teklif talebine istinaden yapmış olduğunuz başvuru kapsamında bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebebine dayanarak işlenebilecektir.

Ayrıca, hizmeti satın almanız halinde iletişim veriniz yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle işlenecektir.İşlenebilecek Veri Kategorisi

İletişim *

Aşağıda detaylarını sunduğumuz amaçlar doğrultusunda açık rızanızın olması halinde iletişim verinizi işleyebilmekteyiz.

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Telefon Numarası, E-posta

İşlenme Amaçları

 • Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi, pazarlama analiz çalışmalarının yönetilmesi,
 • Kampanya/promosyon süreçlerinin yönetilmesi, buna ilişkin bilgilendirilmeniz,
 • Tanıtım, kampanya, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin sosyal medya, arama motorları vb. çeşitli kanallarla gerçekleştirilmesi, bu amaçla analiz ve hedefleme çalışmaları yapılması,
 • Müşterilerin davranışsal eğilimlerinin belirlenmesi, müşterilere genel ve özel teklifler sunulması, strateji ve verimlilik çalışmaları yapılması,
 • Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşterinin Quick Sigorta’nın internet sitesi üzerinde hata aldığı durumların tespit edilmesi ve deneyim anketi yapılarak hizmetlerin iyileştirilmesi.

İşlenme Hukuki Sebepleri

Açık rızanın bulunmasıİşlenebilecek Veri Kategorisi

İşlem Güvenliği Bilgileriniz

İşlenebilecek Kişisel Veriler

IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri vb.

 

 

İşlenme Amaçları

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • Müşterinin Quick Sigorta’nın internet sitesi üzerinde hata aldığı durumların tespit edilerek hizmetlerin iyileştirilmesi.

İşlenme Hukuki Sebepleri

Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla Kişisel Verilerinizin işlenmesinin gerekli olması.İşlenebilecek Veri Kategorisi

Özel Nitelikli Kişisel Veri

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Sağlık Verisi / Sağlık Beyanınızı

 

 

 

 

İşlenme Amaçları

 • Mevzuatta öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme vb. yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Düzenlenen poliçeler ve tazminat ödemeleri kapsamında risk ölçümü yapılması, tazminat taleplerinin değerlendirilmesi
 • Faaliyetlerin sigortacılık mevzuatına uygun yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
 • Sigorta şirketleri ve üçüncü kişiler tarafından iletilen rücu taleplerinin değerlendirilmesi.

İşlenme Hukuki Sebepleri

Açık rızanın bulunmasıİşlenebilecek Veri Kategorisi

Finansal Bilgiler

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Kredi kartı bilgisi, borç bilgisi, banka hesap bilgisi

 

 

 

İşlenme Amaçları

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Sigorta şirketleri ve üçüncü kişiler tarafından iletilen rücu taleplerinin değerlendirilmesi ve cevaplandırılması, sigorta tazminatlarının hesaplanması, sigortalı veya lehtara ödeme yapılması ve rücu takibinin gerçekleştirilebilmesi,
 • Sözleşmenin kurulması ve yürütülmesi,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini.

 

İşlenme Hukuki Sebepleri

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle işlenecektir.İşlenebilecek Veri Kategorisi

Müşteri İşlem Bilgisi

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Çağrı merkezi kayıtları, fatura, poliçe tercihi, talep bilgisi

 

 

 

 

İşlenme Amaçları

 • Müşteriden gelen talep ve şikâyetlerin ilgili birimlere yönlendirilmesi, şikâyetlerin değerlendirilmesi ve müşteriye dönüş yapılması,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
 • Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
 • Quick Sigorta ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Talep / şikâyetlerin takibi,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini.

 

İşlenme Hukuki Sebepleri

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle işlenecektir. 1. 2. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ

Kişisel Verileriniz, otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sesli, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamaktayız. Kişisel Verilerinizi internet ve çeşitli sosyal medya mecralarında Quick Sigorta adına işletilen sosyal medya hesaplarımız üzerinden, e-posta, kısa mesajlar (“SMS”) veya multimedya mesajları (“MMS”) dahil sair iletişim yöntemleri kanalıyla, Quick Sigorta satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında şahsınız ile imzaladığımız sözleşmeler, sunulan ticari teklifler, basılı ve elektronik formlar çeşitli kanallar aracılığıyla; web sitemizde yer alan iletişim formu ile bizler ile iletişim kurmanız ve akabinde tarafımızdan ürün/hizmet satın almanız, ürün/hizmetin tarafınıza sağlanması için fatura, sözleşme gibi gerekli belgelerin düzenlenmesi, müşteri memnuniyeti ve reklam ve pazarlama amaçlı faaliyetlerimizi gerçekleştirmemiz sırasında, talep- şikayet ve önerilerinizi tarafımızla paylaşmanız sırasında, iş ortağı sigorta ve bireysel emeklilik aracı firmalarından, acente ve bölge müdürlüklerinden, hastaneler, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi, Sağlık Bakanlığı, sağlık kurum ve kuruluşları gibi resmi kurumlardan, destek hizmet sağlayıcılarından ve şirketimizin bağlı olduğu grup şirketin iştiraklerinden sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemler ile toplamaktayız.

 1. 3. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANMAKTADIR?

Quick Sigorta, Kişisel Verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya oldukça önem verir. Bu kapsamda Kişisel Verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınır. Bu doğrultuda gerekli sistemsel kontrolleri, veri erişim kontrolleri, güvenlik transfer kontrolleri, iş sürekliliği kontrolleri ve diğer gerekli kurumsal kontroller uygulanır. Ayrıca, özel nitelikli kişisel veriler, Kurum tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması ile işlenmektedir. Müşterilerimiz, kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirlere dair detaylı düzenlemelere Şirketimizin www.quicksigorta.com adresinde yayınlanan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”ndan ulaşabilecektir.

 

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu ile sayılan kanunlara ilişkin ikinci mevzuat hükümleri, vergi mevzuatından doğan yükümlülükler ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, Quick Sigorta’ya ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 1. 4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ 3 .KİŞİLERE VE/VEYA YURTDIŞINA AKTARIYOR MUYUZ?

Quick Sigorta olarak Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edileceğini ve hukuka aykırı bir şekilde işlenmeyeceğini ve kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılmadığını taahhüt etmekteyiz.

Yine yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplerin varlığı halinde, Kişisel Verilerinizi,

  • Sigorta prim ve tazminat ödemelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla yurtiçinde işbirliği yaptığımız ve/veya hizmet aldığımız iş bağlantıları, bankalar, yetkilisi sigorta acenteleri, finansman şirketlerine;
  • Raporlama ve inceleme talepleri çerçevesinde; İlgili Bakanlıklar, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, MASAK, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi dahil resmi merciler, denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlar,
  • Adli takip işlemlerinin yürütülmesi amacıyla; adli makamlara, vekalet ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek ve tüzel kişilere, adli uyuşmazlık çözgüm mercilerine, yetkili verilere, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’ne, Sosyal Güvenlik Kurumu’na Sağlık Bakanlığı, sağlık kurum ve kuruluşları ile mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara,
  • Sigorta geçiş, reasürans ve koasürans işlemlerinin yürütülmesi amacıyla; sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerine,
  • Poliçe tanzimi yenilenmesi ve tazminat ödeme işlemlerinin takibi amacıyla; yetkili sigorta acenteleri, broker şirketlerine,
  • Aktüeryel değerlendirme yapılmak üzere aktüerya şirketlerine,
  • Sağlık durumunuzla ilgili görüş almak amacıyla; bağımsız denetim şirketleri, ekspertiz bürosu, dosya inceleme hizmeti sunan firmalara,
  • Sigortacılık ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi amacıyla, yazılım destek hizmeti sunan şirketler, avukatlar, danışmanlar dahil hizmetlerinden faydalandığımız iş ortakları ve işbirliği içerisinde bulunduğumuz firmalara, hissedarlara, Şirket’in bağlı olduğu grup şirketin iştiraklerine, sigorta ve bireysel emeklilik aracılarına, hastanelere aktarabilmekteyiz.
 1. 5. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI OLARAK HAKLARINIZ NEDİR VE BAŞVURU USULÜ NASILDIR?
 1. i. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Quick Sigorta bünyesinde işlenmekte olan verilerinize ilişkin olarak aşağıda sayılan haklarınızın bulunduğunu belirtmek isteriz:

  • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel Verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinme,
  • Kişisel Verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Varsa yurtiçinde verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenme,
  • İşlenen Kişisel Verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Kişisel Verilerinizin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda yer alan başvuru usulleri ile bize iletebilirsiniz.

 1. ii. Başvuru

Kişisel Verilerinize ilişkin taleplerinizi, internet sitemizde yer alan başvuru formunu doldurup yazılı olarak son bölümde belirtilen adrese elden teslimat, posta veya kargo ya da noter kanalıyla, güvenli elektronik imza ve mobil imza ile kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize veya tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz üzerinden verbis@quicksigorta.com.tr e-posta adresi aracılılığıyla başvurmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz.

Quick Sigorta kendisine yöneltilen talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.

Quick Sigorta’ya yöneltilen talepler sonucunda, talepleri kabul edebilir veya gerekçesini açıklamak suretiyle reddedebilir ve bu cevabı yazılı olarak veya elektronik ortamda talepte bulunan kişiye iletebiliriz. Talebin kabul edilmesi halinde, Quick Sigorta olarak derhal talebin gereğini yerine getirmekle yükümlüyüz.

 1. iii. Şikayet

Quick Sigorta’ya yöneltmiş olduğunuz taleplerin Quick Sigorta tarafından reddedilmesi, Quick Sigorta tarafından verilen cevaptan memnun kalmamanız veya cevap verilmemesi halinde, cevabın tarafınıza bildirildiği tarihten itibaren 30 gün ve cevap verilmemesi halinde 30 günlük sürenin sonundan itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

 1. iv. Veri Sorumlusu Kimlik Bilgileri

İşbu metinde kullanılan Quick Sigorta ifadesi Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen Quick Sigorta Anonim Şirketi için düzenlenmiş ve aşağıda belirtilen şirketin veri sorumlusu olduğu verilerin ilgili kişilerine hitaben düzenlenmiştir:

QUİCK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ Mersis No: 0345024957000010

Adres: Quick Tower, İçerenköy Mah. Umut Sok. No: 10-12 Kat: 7 34752 Ataşehir - İstanbul

Telefon: 0850 755 17 55

Faks: 0212 290 30 30

KEP Adresi: quicksigorta@hs03.kep.tr