Blog Detail Image

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, SGK’dan sigortalı kişilere özel hastanelerde fark ücreti ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlayan bir özel sağlık sigortası çeşididir. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ücretleri sağlık sigortası sağlık harcamalarının yaklaşık olarak 3’te 1’ine denk gelir. Yani sadece Sosyal Güvenlik Kurumu SGK ’dan sigortanız varsa özel hastaneye gittiğinizde hem hastane hem de SGK fark ücreti ödersiniz. Ancak Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (özel sigorta) sahibi iseniz ödemekle yükümlü oldukları katılım ücretini ödemek yeterli olacaktır. Örnekle 120 TL hastane masrafı ve 15 TL SGK katılım ücreti ödeyeceğiniz bir hastanede Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sayesinde sadece 15 TL katılım ücreti ödeyerek nitelikli sağlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan ya da kısmi karşılanan, başka bir deyişle ek ücret ödeme gerektiren sağlık kuruluşlarında muayene-tedavi talep ettiğiniz durumlarda gündeme gelen Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ilk olarak 5510 sayılı Kanunu’nun 98’inci maddesinde geçmiştir.

Buna göre “Yıllık veya daha uzun süreli tamamlayıcı veya destekleyici özel sağlık sigortalarına ilişkin usul ve esaslar Kurumun uygun görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir” ve “Bu kanun gereğince sağlık hizmetlerinden yararlananların ödemekle yükümlü oldukları katılım payları, özel sigorta şirketleri tarafından teminat veya ödeme konusu yapılamaz” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Sonrasında, SGK’nın 2012/25 sayılı genelgesinde, “Tamamlayıcı veya Destekleyici Sağlık Sigortası”’ adı altında genel şartlarına göre düzenlemeler yapılmıştır.

Son olarak 23 Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe giren Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği’nin 18’inci maddesinde sağlık sigortası kapsamında Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile ilgili düzenlemeye gidilmiştir.

TSS ile ilgili sorulan sorular

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası neyi amaçlar?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, sosyal güvencesi olan kişilerin SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde fark ücreti ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını amaçlar. Bunu da Sosyal Güvenlik Kurumu’nun karşıladığı sağlık hizmeti tutarından kalan payı ödeyerek yapar. Tamamlayıcı Sağlık Sigortasına sigorta şirketleri tarafından ödenen pay poliçe sahibine yansıtılmaz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası zorunlu mu?

Bir özel sağlık sigortası çeşidi olan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, isteğe bağlı olup herhangi bir zorunluluk gerektirmemektedir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası neleri kapsar?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası teminat kapsamında özel sağlık kuruluşlarında fark ücreti ödemeden, geniş anlaşmalı hastane ağında nitelikli sağlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Sağlığınız güvence altında.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Genel Sağlık, Ferdi Kaza, Zorunlu Deprem, Kasko Sigortası, Seyahat Sigortası, Trafik Sigortası gibi poliçelerden farklıdır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası fiyatları, kapsamı, sağlık sigortası genel şartları, planları, anlaşmalı sağlık kurumları ve avantajları hakkında daha fazla bilgi almak için hemen teklif alın.