Broker Ataması Sözleşmesi

İMC Broker’ı Sigorta Brokeri olarak yetkilendirmek ne anlama gelir?
Sigorta brokerleri, müşterilerine sigorta teklifleri sunabilmesi için yazılı, sözlü veya elektronik olarak brokerlik yetkilendirmesi alması gerekmektedir.

Brokerler yönetmeliğine uygun şekilde İMC Broker’ı brokeriniz olarak yetkilendirdiğiniz zaman, Tam Benim Sigortam sayfası üzerinden İMC Broker’ın size fiyatları sunabilmesine, size danışmanlık yapabilmesine ve onayladığınız takdirde poliçe satın almanıza aracılık etmesine izin vermiş olursunuz.

IMC Broker’ı broker olarak yetkilendirmek, herhangi bir parasal sorumluluğunuzu doğurmaz. Ayrıca kredi kartı bilgileriniz saklamaz. Onaylamadığınız bir işlem için kredi kartınızdan tahsilat yapılmamaktadır.

Brokerlik Sözleşmesi
IMC SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş.’yi, şahsımı temsil ederek, talep ettiğim sigorta ürünlerine ilişkin olarak sigorta şirketlerinden adıma teklif almaya, mutabakatımızı takiben sigorta poliçelerini hazırlatmaya, bilgilendirme formu, poliçe, zeyilname veya diğer belgelerin sigorta şirketleri tarafından düzenlenmesinin ardından ilgili belgeleri teslim almak ve tarafıma teslim etmek, sigorta şirketi tarafından kendisine prim transfer yetkisi verilmiş olması halinde ödediğim primleri şahsım adına transfer etmek, tarafıma iade edilecek sigorta primlerini kabul etmek, mevcut poliçelere ilişkin iptal ve/veya değişiklik talepleri, hasar ihbarları dahil sigorta sözleşmelerinin uygulanmasına ilişkin tüm işlemleri gerçekleştirmek, sigorta tazminatının tahsili hususunda yardımcı olmak, sigorta şirketleri tarafından düzenlenen teklifname, bilgilendirme formu, poliçe, zeyilname gibi sigorta sözleşmesiyle ilgili tüm belge ve bilgileri e-posta ve/veya diğer iletişim araçlarıyla şahsıma iletmek üzere yetkili kılınmıştır.

İşbu Broker Yetki Belgesinin süresi imza tarihinden itibaren bir yıldır. Tarafımca aksi belirtilmediği sürece yetki belgesi sürenin sonunda da geçerli olmaya devam eder.

Broker, yürürlükteki vergi usül kanunu ve Sigorta ve Reasürans Brokerliği yönetmenline göre, şahsımdan bu hizmetlerinin karşılığında herhangi bir ücret talep etmeyecektir.

İşbu Broker Yetki Belgesi ile IMC SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş.’yi, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu, Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde tek yetkili sigorta brokerim olarak atadığımı bildiririm.