DASK Sigortası Nedir?

DASK kelimesi “Doğal Afet Sigortaları Kurumu”nun kısaltılmasından oluşmuştur. Yaptırılması zorunlu olan deprem sigortası DASK güvencesiyle yapılmaktadır.

Zorunlu Deprem Sigortası, sigortalıyı deprem ve sonrasında oluşabilecek doğal afetlerde meydana gelen maddi hasarları, karşılayan sigorta türüdür.

DASK Sigortası Teminatları Nelerdir?

DASK Sigortasına sahip olan sigortalı aşağıda belirtilen durumlarda teminat altına alınır, bunlar;

● Deprem sırasında binada oluşabilecek maddi zararlarının, poliçe limit doğrultusunda tamamının ya da bir kısmının ödenmesi imkanına sahip olur.

● Sigortalı, deprem sonrasında oluşacak yangın, intifak tsunamı, yer kayması gibi doğal afetlerde oluşacak maddi zararların, tamamının ödenmesi imkanına sahip olur.

DASK Sigortası Teminat Dışı Kalan Durumlar Nelerdir?

DASK Sigortası, sigortalıya doğal afetler sonrasında oluşan zararların karşılanmasını sağlayarak, hayatlarına aynı yaşam standartlarında devam edebilmesi bakımından büyük bir öneme sahiptir.

DASK Sigortası yaptıran sigortalının kaza sonucunda fiziki olarak alacağı herhangi bir yaralanma, vefat durumlarında, hastane veya defin masrafları teminat dışında kalmaktadır.DASK Sigortası Sıkça Sorulan Sorular


DASK kelimesi “Doğal Afet Sigortaları Kurumu”nun kısaltılmasından oluşmuştur. Yaptırılması zorunlu olan deprem sigortası DASK güvencesiyle yapılmaktadır.

Hayır. Bu durum DASK Sigortası teminat kapsam dışında kalan durum olarak kabul edilmektedir.

Sigortalıyı deprem ve sonrasında oluşabilecek doğal afetlerde meydana gelen maddi hasarları, karşılayan sigorta türüdür.

Deprem sırasında ve sonrasında doğal afetlerin sebebiyet vermiş olduğu zararların tamamı DASK Sigortası tarafından teminat altına alınır.

6350 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, tapuda “arsa” vasfına sahip olan tüm binalar teminat altına alınır.DASK Sigortası

HIZLI TEKLİF ALIN

IMC Brokerlik farkıyla en düşük fiyat garantisiyle en kapsamlı ve en kaliteli DASK Sigortası'na sahip olmak için Hemen Teklif Alın!

Teklif Al