Doğal afetlere karşı temkinli olmak; riske edemeyeceğimiz kadar önemlidir. Yaptırılması “zorunlu” olan DASK yani Zorunlu Deprem Sigortası, sizi deprem ve sonrasında meydana gelebilecek yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının maddi zararlarından korur, poliçede yazılan limitler çerçevesinde nakit şekilde karşılamaktadır.

Ayrıca binanız tamamen teminat altında olur. Binanın bir kısmı ya da tamamı zarar görürse bu zararı karşılar ve ödeme yapar; hasar ve kayıplara karşı güvence altına alır.

Zorunlu Deprem Sigortası Amacı:

● Bütün konutları depreme karşı, güvence altına almak,
● Mali hasarların yükünü reasüre ederek, paylaşmak,
● Devletin, deprem kaynaklı giderlerini azaltmak ve gelecekte oluşabilecek hasarlar için fon oluşturmak,
● Ülkemizde sağlıklı yapılaşmaya katkı sağlamak,
● Toplum genelinde sigorta bilincinin gelişmesine katkı sağlamaktır.

Bu amaçlar hem devletin hem de vatandaşların ortak faydalarının örtüşmesi bakımından büyük önem taşımaktadır.
İhtiyacınıza göre edineceğiniz deprem poliçesi sayesinde devletin bütçesiyle bir bağlantı olmaksızın, maddi kayıplarınızı telafi eden somut bir güvenceye sahip olabilirsiniz.
Ülkemizin güncel deprem haritaları incelendiğinde; %96’sının farklı tehlike derecelerinde deprem kuşaklarında bulunduğu görülüyor. Nüfusumuzun %98’inin bu bölgelerde yaşadığı göz önüne alındığında DASK, yaşamsal bir zorunluluk olarak önemini yüksek ölçüde gösteriyor.DASK Sigortası Sıkça Sorulan Sorular


DASK kelimesi “Doğal Afet Sigortaları Kurumu”nun kısaltılmasından oluşmuştur. Yaptırılması zorunlu olan deprem sigortası DASK güvencesiyle yapılmaktadır.

Hayır. Bu durum DASK Sigortası teminat kapsam dışında kalan durum olarak kabul edilmektedir.

Sigortalıyı deprem ve sonrasında oluşabilecek doğal afetlerde meydana gelen maddi hasarları, karşılayan sigorta türüdür.

Deprem sırasında ve sonrasında doğal afetlerin sebebiyet vermiş olduğu zararların tamamı DASK Sigortası tarafından teminat altına alınır.

6350 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, tapuda “arsa” vasfına sahip olan tüm binalar teminat altına alınır.DASK SİGORTASI

HIZLI TEKLİF ALIN

IMC Brokerlik farkıyla en düşük fiyat garantisiyle en kapsamlı ve en kaliteli DASK Sigortası’na sahip olmak için Hemen Teklif Alın!

Teklif Al