Konut Sigortası Nedir?

Sizi, ailenizi, evinizi ve eşyalarınızı yangın, hırsızlık, deprem, su baskını gibi birçok riske karşı koruyan Konut Sigortası; tüm kayıplarınızı teminat dahilinde karşılar, yaşadığınız yeri ve sevdiklerinizi olası tüm sorunlara karşı güvence altına alır.
Evinizde gerçekleşebilecek olan bu durumlarda çoğunlukla eşyalar en büyük hasarı alır. Sigorta poliçesi belirlenirken konut içerisindeki eşyalarınızı da kapsam içine alarak az maliyet farkıyla daha büyük bir koruma sağlayabilirsiniz.
Değişen iklim koşulları, güçlü fırtınalar, aşırı yağışlar, depremler ve çıkabilecek yangılara; son zamanlarda artan hırsızlıklara karşı tam önlem almak için teminatlarınızı en doğru şekilde seçmelisiniz.
Konutta kiracı olarak bulunan bireyler de sadece eşyaları kapsamında bu sigortadan yararlanabilir.

Konut Sigortası Primleri Nasıl Belirlenir?

• Konut sigortası primleri, deprem risk bölgelerinin farklılığından dolayı binanın bulunduğu yere göre farklılıklar gösterebilir.
• Bunun dışında binadaki kat sayısı, konutun bulunduğu kat, bina yapı tarzı da konut sigortası primine etki eder.
• Bina içinde yer alan eşyalarında dahil edildiği bir konut sigortası yaptırılması halinde binadaki tüm eşyalar sigorta kapsamına alınır.
• Poliçe kapsamına alınan teminatlar primleri etkilemektedir.
• Poliçeye konu olan teminatları mutlaka tek tek incelemeniz gerekmektedir. İstediğiniz teminatları prim karşılığında poliçenize ekleme yapabilirsiniz.

Konut Sigortası Teminatları Nelerdir?

Konut Sigortası teminatlarında belirlenen temel teminatlar bulunmaktadır. Bunun haricinde sizin poliçenize ekleyebileceğiniz ek teminatlar da bulunur.

Temel Teminatlar:

• Yangın teminatı
• Sel ve Su Baskınları
• Cam Kırılmaları
• Hırsızlık sonucu doğacak maddi zararlar
• Deprem teminatı

Ek Teminatlar:

• Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler.
• Sel veya su baskını
• Cam kırılması
• Ferdi kaza
• Hırsızlık
• Yardım hizmetleri
• Enflasyondan korunma
• Deprem ve yanardağ püskürmesi
• Aile reisi sorumluluğu
• Dahili su
• Yer kayması
• Araç çarpması
• Fırtına
• Duman
• Kar ağırlığı
• Yangın mali mesuliyet ve kira kaybı
• Enkaz kaldırma

Genel şartlara göre konut sigortası kapsamında bulunmayan durumlar mevcuttur. Bu durumlar;

• Her türlü savaş olayları; istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun veya olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar,

• Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan ya da bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite bulaşmalarının ve bunların gerektirdiği askeri, inzibati tedbirlerin sebep olduğu bütün zararlar, (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsayacaktır.),

• Kamu otoritesi tarafından sigortalı varlıklar üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen bütün zararlar,

• Yangın olmaksızın, sigortalı varlıkların kendi kusurlarından veya kendi bünyelerinde meydana gelen bozulmalar nedeniyle uğradıkları zararlar,

• Yangın olmaksızın sigortalı varlıkların işlenmek üzere veya başka bir nedenle ateşe, sıcaklığa tutulmasından, ateş bulunan benzeri bir yere düşmesinden, atılmasından, elbise, çamaşır ve diğer eşya yanıklığı gibi alev almaksızın kavrulmasından, yanmasından kaynaklanan veya ısıtma, aydınlatma, ütüleme aletleri ile lamba, mum, sigara ve bunların benzerlerine temasından doğan zararlar,

• Yangın olmaksızın, elektrikle çalışan her türlü motor, elektrikli veya elektronik alet, cihaz, tesisat ve kordonlarının kısa devre, topraklama, voltaj iniş çıkışları ile bu yüzden ısınma ve endüksiyon cereyanı gibi nedenlerle uğrayacakları zararlar,

• Alçak basınç sebebiyle kapların içeri doğru çökmesi, yırtılması, benzeri şekilde deformasyonu, yıpranması, santrifüj kuvvetler ve mekanik olaylar nedeniyle sigortalı cihaz ya da motorlarda meydana gelen bütün zararlar.

Konut Sigortası Teminat Dışı Kalan Durumlar Nelerdir?

Konut Sigortası yaptıran sigortalı aşağıda belirtilen durumlarda teminat dışında kabul edilir, bunlar;

• Her türlü savaş ve olağanüstü durumlarda gerçekleşen zararların tamamı teminat dışı kabul edilir.
• Sigortalının kendi konutuna bile isteğe verdiği tüm zararlar teminat dışı kabul edilir.
• Konutta gerçekleşmiş olan yangın dışında; elektrikle çalışan her türlü aletin sebebiyet verdiği zararlar, teminat dışı kabul edilir.Konut Sigortası Sıkça Sorulan Sorular


Konut Sigortası, olası hırsızlık, deprem, su baskını gibi birçok riske karşı sigortalıyı ve ailesini teminat altına alan sigorta türüdür.

Konut Sigortası primleri konutun bulunduğu bölgenin deprem risk bölgesi farklılığından dolayı her konutta farklılık göstermektedir. Bunun dışında binaların yapısal özellikleri bakımından farklı olması sebebiyle net bir ödeme türü verilememektedir.

Konutta doğal afet sonucunda meydana gelebilecek zararlar ve hırsızlık sonucunda oluşacak masraflar teminat altına alınır.

Konut Sigortası poliçe yenilemesi her 1 yılda gerçekleştirilmesi gerekir. 1. yılın sonunda yenileme yapılmayan poliçe de sağlanan teminatlar devre dışı bırakılır.

Poliçede ek olarak teminat altına alınmadı ise bu durum kabul edilemez. Deprem sonrasında eşyalara gelebilecek zararları teminat altına almak isteyen sigortalı ek olarak poliçeleştirme yaparken belirtmesi gerekir.Konut Sigortası

HIZLI TEKLİF ALIN

IMC Brokerlik farkıyla en düşük fiyat garantisiyle en kapsamlı ve en kaliteli Konut Sigortası'na sahip olmak için Hemen Teklif Alın!

Teklif Al