Sağlığınız Bizde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Nippon Sağlığınız Bizde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, poliçe süresince sigortalının hastalanması veya kaza geçirmesi durumunda Medicalpark Grubu Hastaneleri ve SGK ile anlaşma sağlanan tüm Özel Sağlık Kuruluşlarından alacağı sağlık hizmetlerinde geçerlidir. Sigorta süreci boyunca alınacak sağlık hizmetleri karşılığında ödenmesi gereken fark ücreti, poliçe özel ve sağlık sigortası genel şartları doğrultusunda teminat altına alınır.

Bu sigorta ürününden 0-17 yaş arasında bulunan kişiler ebeveynleri tarafından sigortalanmak şartıyla, 18-80 yaş arasında bulunan vatandaşlarımız ve SGK kaydı bulunan herkes faydalanabilir.

SGK’lı ve özel hastanelerde yaptırdığınız sağlık hizmetlerinin karşılığında yüksek primler ödemek istemiyorsanız Sağlığınız Bizde Tamamlayıcı Sağlık sigortası tam da size göre.

Avantajları Nelerdir?

Sağlığınız bizde tamamlayıcı sağlık sigortasını yaptırmanız durumunda aşağıda belirtilen avantajlara sahip olursunuz;

● 80 yaşına kadar (80 dahil) tüm vatandaşlarımızın sigortalanabilme fırsatına sahip olur

● SGK kaydı bulunan herkesin sağlığı güvence altına alınır ve sigortalı bu poliçe kapsamında Nippon Sigorta, içerisinde yer alan özel hastanelerden SGK fark ücreti ödemeden yararlanma imkanına sahip olur.

● Sağlığınız Bizde Tamamlayıcı Sağlık sigortasının bir diğer dikkat çeken avantajı ise, sigortalının poliçe başlangıç tarihinden önce var olan tüm hastalık ve şikayetleriyle ilgili sağlık, tedavi masraflarının sigorta kapsam dahilinde ödenmesidir.

● SGK tarafından uygulanan bekleme süresi dışında, yatarak+ayakta tedavi kapsamında, yatarak tedavi hizmeti kullanmak isteyen sigortalı, ilgili hizmet içeriğinde yer alan tüm tedavi masrafları için 3 ay bekleme süresi, hakkına sahip olur.

● Sağlığınız Bizde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın sağladığı teminatlar doğrultusunda büyük bir avantaja sahip olursunuz. Yatarak + Ayakta alacağınız tedaviler teminat altına alınır.

Yatarak yapılan tedavilerde, poliçe özel ve genel şartlar kapsamında %100 oranında masraflar ödenmektedir.
SGK tarafından belirtilen bekleme süresine ek olarak, Sağlığınız Bizde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçesinde belirtilen, yatarak tedavi teminat kapsamında tüm tedavi masrafları için 3 ay bekleme süresi bulunmaktadır (Poliçe yenilemesi yapılması durumunda bekleme süresi uygulanmaz).

Ayakta yapılan tedavilerde, yılda 8 defa olmak üzere yaptırılabilecek doktor muayeneleri ve buna bağlı olarak belirlenen diğer teminatlar (Röntgen- Fizik Tedavi- Tahlil- İleri Tanı Yöntemleri) poliçe limit doğrultusunda sigorta tarafından karşılanır. Ayakta yapılacak tedaviler için bekleme süresi bulunmamaktadır.

Teminatları Nelerdir?

Sağlığınız bizde tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmanız durumda aşağıda belirtilen teminatlara sahip olursunuz;

● Yatarak ve ayakta tedavi teminatı,
● Olası cerrahi ve dahili yatışlar,
● Yoğun bakım masrafları,
● Kemoterapi, Radyoterapi ve Diyaliz gibi tedaviler,
● Koroner Anjiyografi,
● Hastanede yapılan küçük müdahale giderleri,
● Standart olarak belirlenen tek kişilik, bir adet refakatçi oda masrafları,
● Yılda 8 defa olmak üzere yaptırılabilecek doktor muayeneleri,
● Tüm laboratuvar hizmetleri,
● Emar (MR), röntgen gibi görüntüleme tanı ücretleri,
● İleri tanı yöntemleri ve
● Fizik tedavi kapsamında oluşacak tüm masraflar, sigortalıyı güvence altına alır.Sağlığınız Bizde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Sıkça Sorulan Sorular


Sigorta ettiren poliçe limit doğrultusunda belirlenen primi peşin veya taksitler şeklinde ödeyebilir.

Hayır. 0-17 yaş arasındaki tüm sigortalı adayları ancak ebeveynleri ile birlikte sigortalanabilir.
Ancak 0-5 yaş arası sigortalı adayları ebeveynleri yanlarında bulunmadan %20 ek prim ile tek başına sigortalanabilir. 0-5 yaş arasında bulunan sigorta adaylarının ebeveynleri ile birlikte sigortalanmaları halinde standart primler geçerli olacaktır.

Sağlığınız bizde tamamlayıcı sağlık sigortasına sahip olan sigortalı; yatarak alacak tedavi masraflarının tamamı karşılanır. Ayakta tedavi masraflarının ise, yılda 8 doktor muayenesi ve buna bağlı olarak diğer teminatlar poliçe tarafından karşılanır.

Evet. Sigorta başlangıç tarihinizden önce karşılaştığınız sağlık problemlerinizin tedavi masrafları kapsam dahilindedir.

Hayır. Sağlığınız bizde tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak için üst yaş limiti 80 yaş olarak belirlenmiştir.

70 yaş üzerindeki kişiler ile tedavi gerektiren önemli rahatsızlık veya kronik hastalığı bulunan bireylerin sigortadan yararlanması için aileden birinin daha sigorta yaptırması şartı aranır.
70 yaş üzeri sigortalı adayı ile tedavi gerektiren önemli bir rahatsızlığı bulunan sigortalı adayının tek başına sigortalanması halinde %100 sürprim uygulanacaktır.
Bu bireylerin mevcut risk nedeniyle uygulanmış %100 sürprim, sigorta yenilemesinde tarife primi üzerinden hesaplanıp devam ettirilir. Yine aynı şekilde referans poliçe ile sigorta yaptırılmış olan sigortalıya referans poliçelerinin yenilemeleri yapılmaktadır.Sağlığınız Bizde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

HIZLI TEKLİF ALIN

IMC Brokerlik farkıyla en düşük fiyat garantisiyle en kapsamlı ve en kaliteli Sağlığınız Bizde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'na sahip olmak için Hemen Teklif Alın!

Teklif Al